Naslov projekta:

Primjena nanobiotehnologije za suplementaciju hrane sa selenom

Akronim projekta:

NutriNTENSe

Broj projekta:

IP-2018-01-8119

Trajanje projekta:

1. 1. 2019. – 31. 12. 2022.

Projekt financira:

Hrvatska zaklada
za znanost

Projekt provodi:

Fakultet agrobiotehničkih
znanosti Osijek

Voditelj projekta:

Izv.prof.dr.sc. Tomislav  Vinković

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za biljnu proizvodnju i biotehnologiju

Vladimira Preloga 1  |  31000 Osijek – Hrvatska
Tel: +385 31 554 889  |  Mob: +385 91 224 2055
e-mail: tvinkovic@fazos.hr

Suradničke institucije:

Fakultet
agrobiotehničkih znanosti
Osijek

Institut za
medicinska istraživanja
i medicinu rada

Farmaceutsko
-biokemijski
fakultet

Odjel za biologiju – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Helmholtz Zentrum München: Das Deutsche Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt

Sažetak projekta:

Selen (Se) je bitan mikroelement koji igra važnu ulogu u metabolizmu i mnogim drugim vitalnim funkcijama. Zbog svoje zaštitne aktivnosti tijekom imunološkog odgovora te kod karcinoma, Se se koristi kao dodatak prehrani.

Budući da su biljke glavni izvor Se za ljude i životinje, različite strategije poput biofortifikacije i korištenja biljnih ekstrakata se koriste za razvoj prehrambenih dodataka na bazi Se.

Biološka raspoloživost selena varira ovisno o nekoliko čimbenika, uključujući kemijski oblik Se, druge hranjive komponente u hrani, fiziološki status i status Se u organizmu.

Glavne zapreke u postizanju optimalnog unosa Se su visoko varijabilni sadržaj u različitim vrstama hrane i uska sigurnosna granica unosa različitih Se oblika. Nanotehnologija omogućuje primjenu selenovih nanočestica (SeNPs), koje posjeduju jaču antioksidativnu aktivnost i nižu toksičnost u odnosu na druge oblike Se.

NutriNTENSe projekt ima za cilj istražiti djelotvornost i sigurnost inovativnih nutraceutika i funkcionalne hrane na bazi SeNPs primjenom nanobiotehnoloških metoda.

To će se postići razvojem dviju inovativnih klasa Se-nutraceutika: funkcionalnog biofortificiranog povrća sa SeNPs (FBVegs) i Se-nanoceutika (SeNCes) korištenjem ekstrakata prehrambenog otpada za biogenu sintezu SeNPs.

Oba tipa Se-nutraceutika bit će podvrgnuta in vitro i/ili in vivo ispitivanjima kako bi se istražila njihova biokompatibilnost, sigurnost, farmakokinetička svojstva i farmakološka aktivnost u usporedbi sa selenatom i/ili kemijski sintetiziranim SeNPs.

Osim toga, procijeniti će se moguće sinergističko djelovanje biogenih SeNPs i specifičnih bioaktivnih spojeva iz NutriNTENSe biljaka ili ekstrakata.

Rezultati dobiveni NutriNTENse projektom biti će od velike koristi za potrošače, poljoprivredne proizvođače i prehrambenu industriju kao krajnje korisnike ishoda projekta.

Treba istaknuti da NutriNTENse ima zeleni karakter s ciljem povećanja primjene zdravih i ekološki prihvatljivih proizvoda.