Galerija

Ekstrakcija Se specijacija

Vegetacijski pokus

Uzorkovanje

Laboratorijske analize, ekstrakcija i liofilizacija

Završna konferencija

Diseminacijske aktivnosti

Biofortifikacijski pokus

Uzorkovanje za analize

Biofortifikacijski pokus

Diseminacija

Laboratorijske analize

Uzorkovanje za analize

Uzorkovanje za TEM

Sastanci tima

Vegetacijski pokus – postavljanje i provođenje

Uzorkovanje

Laboratorijske analize

Prehrambeni otpad – obrada i sušenje

Oprema

Nanočestice